Toimipisterakenne

Ohjeessa käydään läpi miten toimipisterakenne tehdään

Toimipisterakenne /organisaatiopuu rakennetaan pääkäyttäjäpanelin kautta

  1. Siirry etusivulla kohtaan "pääkäyttäjä"
  2. Valikoi "organisaatio" ja "toimipaikat"
  3. mikäli organisaatiolla on jo rakenne olemassa, siirry rakenteessa siihen kohtaan jonka alle haluat uuden kohteen lisätä. Esimerkissä uusi kohde lisätään kohteen "juuritaso":n alle, eli painetaan juuritaso auki, ja juuritason ollessa auki painetaan halutun ylätason kohdalta "Luo"
  4. Lisää tasolle haluamasi nimi (oletuksena järjestelmä tuo valitun tason nimen + copy)
  5. Valikoi haluatko että kohde on valittavissa työkalua täyttäessä ("Voidaan valita kohteeksi") sekä haluatko että kyseinen kohde on mukana analytiikan laskennessa (Mukana analytiikan laskennassa)
  6. Lopuksi paina "tallenna"

toimipaikka_rakenne_fi

(klikkaamalla kuvaa aukeaa isompi Gif)