Toimipisterakenne

Ohjeessa käydään läpi miten toimipisterakenne tehdään

Toimipisterakenne /organisaatiopuu rakennetaan pääkäyttäjäpanelin kautta

 1. Siirry etusivulla kohtaan "pääkäyttäjä"
 2. Valikoi "organisaatio" ja "toimipaikat"
 3. mikäli organisaatiolla on jo rakenne olemassa, siirry rakenteessa siihen kohtaan jonka alle haluat uuden kohteen lisätä. Esimerkissä uusi kohde lisätään kohteen "juuritaso":n alle, eli painetaan juuritaso auki, ja juuritason ollessa auki painetaan halutun ylätason kohdalta "Luo"
 4. Lisää tasolle haluamasi nimi (oletuksena järjestelmä tuo valitun tason nimen + copy)
 5. Valikoi haluatko että kohde on valittavissa työkalua täyttäessä ("Voidaan valita kohteeksi") sekä haluatko että kyseinen kohde on mukana analytiikan laskennessa (Mukana analytiikan laskennassa)
 6. Lopuksi paina "tallenna"

toimipaikka_rakenne_fi

(klikkaamalla kuvaa aukeaa isompi Gif)

 

Kohdekohtainen oletusvastuuhenkilö:

Kohteelle on mahdollista määrittää oletus vastuuhenkilö. Tavoitteena on, asiakas organisaatio saa kaikki tehtävät lähtökohtaisesti aina jonkun vastuuhenkilön käsiteltäväksi. Oletus vastuuhenkilön voi määrittää yläkohteelle, jolloin oletusvastuuhenkilö tieto periytyy myös alakohteille. Oletusvastuuhenkilön voi määrittää myös yksittäiselle kohteelle. Alla muutamia huomioita ominaisuudesta 

 

Lomake pohjainen työkalu (esim. Turvallisuushavainto -pohja)

 • Valitaan työkalun kohteeksi X

  • Kohteelle on määritetty pääkäyttäjä paneelissa oletusvastuuhenkilö

 • Työkalu täytetään valmiiksiOletusvastuuhenkilö saa tehtävän automaattisesti

  • Oletusvastuuhenkilö voi tarvittaessa vastuuttaa tehtävän eteenpäin Tehtävät sivulla

Tarkastuslista pohjainen työkalu (esim. Havaintokierros -pohja)

 • Valitaan työkalun kohteeksi X

  • Kohteelle on määritetty pääkäyttäjä paneelissa oletusvastuuhenkilö

 • Plus (+) painikkeen takaa tehdään tehtävä, joka pitää korjataVastuuhenkilö tieto tulee automaattisesti näkymään listan täyttövaiheessa

  • Mikäli vastuuhenkilö on joku muu, käyttäjä voi vaihtaa tehtävän vastuuhenkilön tarvittaessa

 • Työkalu täytetään valmiiksiOletusvastuuhenkilö saa tehtävän automaattisesti

  • Oletusvastuuhenkilö voi tarvittaessa vastuuttaa tehtävän eteenpäin Tehtävät sivulla

 

HubSpot Video