Kemikaalikohtaiset tiedot

Ohjeessa käydään läpi kemikaalikohtaisen näkymän tiedot

https://26706075.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26706075/root/Knowledge%20Base%20Import/kemikaalin_nakyma-2.jpg

Kemikaalikohtaisessa näkymässä näet seuraavat tiedot : 

Kemikaalin Pikaohjeen 

Kemikaalin käyttö (varastomäärät , vuosittainen käyttö)

Kemikaalin riskienarviointi

Kemikaalin tunnisteet

OEL tieto

Vaaraluokitus & kuvaukset

H-lauseet & kuvaukset

P-lauseet & kuvaukset

Toimittajan tiedot

KTT

Etiketti