Kemikaalikohtaiset tiedot

Ohjeessa käydään läpi kemikaalikohtaisen näkymän tiedot

kemikaalin_nakyma

Kemikaalikohtaisessa näkymässä näet seuraavat tiedot : 

Kemikaalin Pikaohjeen 

Kemikaalin käyttö (varastomäärät , vuosittainen käyttö)

Kemikaalin riskienarviointi

Kemikaalin tunnisteet

OEL tieto

Vaaraluokitus & kuvaukset

H-lauseet & kuvaukset

P-lauseet & kuvaukset

Toimittajan tiedot

KTT

Etiketti