Kiwan tarjoamat valmiit raportointipohjat

 • Seuraavat valmiit työkalupohjat ovat saatavilla : 


 • 5S Työpaikkakierros
 • Asiakaspalaute
 • Elmeri+
 • Gemba-lomake
 • Havaintoilmoitus
 • Havaintokierros
 • Kehitysidea
 • Kirjallinen varoitus
 • Laatuhavainto
 • Läheltä Piti -ilmoitus
 • MVR-mittari
 • MVRS-mittari
 • Palotarkastuslomake
 • Pikariskinarviointi: Henkilönostot
 • Pikariskinarviointi: Työkoneauditointi
 • Pikariskinarviointi: Työn aloituslista
 • Risk assessment for machines
 • Riskilomake
 • Riskinarviointi: Koneturvallisuus
 • Riskinarviointi: Työturvallisuus
 • Suljetun tilan riskinarviointi
 • Tapaturmailmoitus
 • TR-mittari
 • Tulityölupa
 • Turvallisuushavainto
 • Turvallisuustuokio
 • Tuumaa hetki
 • Työlupa
 • Työmaapäiväkirja: Urakoitsija
 • Työturvallisuuskierros - Avoin lista
 • Whistleblow-lomake
 • Ympäristöhavainto