Kiwan tarjoamat valmiit raportointipohjat

Seuraavat valmiit työkalupohjat ovat saatavilla : 
 •  5S Työpaikkakierros - Tarkastuslista
 • -Asiakaspalaute - Lomake
 •  Elmeri+ - Tarkastuslista
 •  Gemba-lomake - Lomake
 •  Havaintoilmoitus - Lomake
 • Kehitysidea - Lomake
 • Kirjallinen varoitus - Lomake
 • Laatuhavainto - Lomake
 •  Läheltä Piti -ilmoitus - Lomake
 •  MVR-mittari - Tarkastuslista
 •  MVRS-mittari - Tarkastuslista
 •  Palotarkastuslomake - Tarkastuslista
 •  Pikariskinarviointi: Henkilönostot - Tarkastuslista
 •  Pikariskinarviointi: Työkoneauditointi - Tarkastuslista
 •  Pikariskinarviointi: Työn aloituslista - Tarkastuslista
 •  Riskinarviointi: Työturvallisuus - Päivitettävä tarkastuslista
 •  Tapaturmailmoitus - Lomake
 •  TR-mittari - Tarkastuslista
 •  Tulityölupa - Lomake
 •  Turvallisuushavainto - Lomake
 •  Työturvallisuuskierros: Avoin lista - Tarkastuslista
 •  Ympäristöhavainto - Lomake