Kohdekohtainen kemikaalilistaus

Kohdekohtainen kemikaalilistaus/julkinen kemikaalilistaus. Mahdollisuus luoda julkisen kemikaalilistauksen linkin / qr-koodin muodossa.

Pääkäyttäjä voi luoda kohdekohtaisia kemikaalilinkkejä, joita voidaan jakaa esim. urakoitsijoille, yrityksen intraan tai muulle vastaavalle taholle. Kemikaalilinkkejä voidaan tehdä joko yksittäiselle kohteelle tai koko organisaatiota koskien. Pääkäyttäjä voi pääkäyttäjäpaneelissa, Linkit kohdassa luoda linkin kemikaaleille kohdekohtaisesti esim. Production Plant Helsinki -kohteen kemikaalit. Luettuaan linkin tai QR-koodin, loppukäyttäjälle aukeaa kohteen julkinen kemikaalilistaus, josta käyttäjällä on mahdollisuus avata kemikaalin tiedot näkyviin (esim. avata käyttöturvallisuustiedote). Näkyvät kemikaalin tiedot ovat:

  • Kemikaalin nimi

  • Valmistaja

  • Vaaramerkit

  • Käyttöturvallisuustiedotteen julkistus päivämäärä

  • Pikaohje

  • Käyttöturvallisuustiedote