Versiotiedotteet/Release notes

Kiwa Comply™ -version 1.4 (2023-10-26) versiotiedote

Kiwa Comply™ -vaatimustenhallintajärjestelmästä julkaistiin versio 1.4 torstaina 26.10. 2023. Tämä versio sisältää seuraavat muutokset

  • suomenkielisen version lisäksi käytettävissä täysin englanninkielinen versio. Palvelussa on ollut täysi tuki englanninkielelle jo useita kuukausia. Nyt koko käyttöliittymä ja sekä moduuli- että vaatimuskohtainen sisältö on käännetty englanniksi.

  • käyttäjäilmoitukset. Palveluntarjoaja voi lähettää Kiwa Comply™ -käyttäjille ilmoituksia erilaisista palvelua koskevista aiheista tai tilanteista (esim. huoltokatkoista). Käyttäjät näkevät ja pääsevät lukemaan näitä ilmoituksia uuden hälytyskellokuvakkeen takaa sovelluksen yläpalkista. Joitakin ilmoituksia lähetetään myös sähköpostilla sen varmistamiseksi, että kaikki oleelliset käyttäjät saavat nämä ilmoitukset tietoonsa.

  • joissakin harvoissa tapauksissa on raportoitu nettiselaimen käyttävän virheellisesti muotoiltua aikavyöhyketietoa. Tämä on aiheuttanut ongelmia mm. Kiwa Comply™ -palvelun käytössä. Tässä versiossa tunnistamaton aikavyöhyketieto hylätään ja käytetään oletuksena Suomen aikavyöhykettä EE(S)T.

  • selvennetty päänäkymässä olevaa versiotietoa

  • pieniä korjauksia ja parannuksia

Kiwa Comply™ version 1.4 (2023-10-26) release notes

Version 1.4 of the Kiwa Comply™ requirement management system was released on Thursday 26th of October 2023. This version includes the following changes

  • in addition to Finnish also full English version available. Kiwa Comply™ has already been English-ready for a couple of months. Now the whole user interface and both module and requirement specific content are translated to English.

  • user notifications. Service provider can notify Kiwa Comply™ users about various items or situations (e.g. service breaks) regarding the service. User’s have information of and can access these notifications with the new bell symbol in the web pages top bar. Certain notifications are also send via email to ensure they are seen by relevant users.

  • in some rare cases user’s web browser’s timezone has been reported to be incorrectly formatted causing problems in using e.g. the Kiwa Comply™ service. In this version unknown timezones are ignored and Finnish timezone EE(S)T is used as the default timezone.

  • clarified version info in the main view

  • minor fixes and improvements