Versiotiedotteet/Release notes

 

Kiwa ComplyTM -version 2.1 (2024-04-23) versiotiedote

Kiwa ComplyTM -vaatimustenhallintaohjelmiston väliversio 2.1 sisältää merkittävänä uutena ominaisuutena kattavamman tuen integroiduille hallintajärjestelmille. Väliversio tuo mahdollisuuden esitäyttää toisesta standardista vaatimukset sekä vaatimusten indikaattoreiden täytetyt tiedot (myös dokumenttilinkit ja vuosikellon ajankohdat). Näin uuden standardin ottaminen käyttöön on huomattavasti nopeampaa ja sujuvampaa, kun ohjelmisto tukee yhteisten vaatimusten täyttymistä.

 

Kiwa ComplyTM -version 2.0 (2024-03-12) versiotiedote

Kiwa ComplyTM -vaatimustenhallintaohjelmistosta on julkaistu 2024-03-12 pääversiosarjan 2 ensimmäinen versio 2.0, jonka suurin ja merkittävä muutos on tuki integroiduille hallintajärjestelmille. Tämä toiminnallisuus tunnistaa eri hallintajärjestelmästandardien yhtenevät vaatimukset ISOn ns. Annex SL (tai High Level Structure HLS) -rakenteen pohjalta ja mahdollistaa yhteen hallintajärjestelmään tehdyn dokumentaation ja toimenpiteiden hyödyntämisen muidenkin standardien vaatimusten täyttämisessä. Tällä hetkellähän Kiwa Comply sisältää standardit ISO 9001 ja ISO 14001. Tässä versiossa esiteltävä tapa hallita näitä samankaltaisia vaatimuksia tulee laajenemaan ja edelleen yksinkertaistumaan seuraavissa versioissa.

Integroitujen hallintajärjestelmien tukitoiminnallisuudet aktivoituvat, kun organisaation Kiwa Comply -sopimukseen sisältyy useampi kuin yksi standardi. Tällöin mm. Kiwa Complyn päänäkymä vaihtuu esittämään standardikohtaisten vaatimustenmukaisuustietojen ohella eri standardien muodostaman kokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden tason.

Vuosikelloon on lisätty useassa palautteessa toivottu mahdollisuus lisätä ja hallita omia tehtäviä. Nyt standardien vaatimien toistuvien tehtävien kuten johdon katselmuksen ohella voidaan vuosikelloon lisätä ns. kertaluontoisia tehtäviä, jotka voidaan myös suodattaa pois näkymästä. Nämä kertaluontoiset tehtävät eivät nimensä mukaisesti kopioidu tuleville vuosille eikä niillä ole kytköstä vaatimuksiin tai indikaattoreihin.

Kiwa ComplyTM -version 1.7 (2024-01-04) versiotiedote

Kiwa ComplyTM -vaatimustenhallintaohjelmiston väliversio 1.7 on mitä ilmeisimmin viimeinen pääversiosarjan 1 julkaisu, jossa tärkein muutos on käyttäjäpalautetoiminto. Sovelluksen yläpalkista (linkki “Anna meille palautetta!”) voi nyt yhden klikkauksen takaa lähettää palautetta ohjelmistosta tai palveluistamme, kehittämisehdotuksia Kiwa Complyn sisältöön tai toimintoihin, tai toki mielellämme kuulemme myös mahdollisia positiivisia kommentteja!

Muita muutoksia versiossa ovat

 • kalenteri-indikaattoreiden tulevien vuosien tietojen päivittäminen kuluvan vuoden tietoja päivitettäessä

 • pieniä korjauksia ja parannuksia

Kiwa ComplyTM -version 1.6 (2023-12-20) versiotiedote

Kiwa ComplyTM -vaatimustenhallintaohjelmiston väliversio 1.6 sisältää merkittävänä uutena ominaisuutena tuen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmille. Perustoiminnallisuudet ovat tämän standardin kohdalla identtiset jo aiemmin tuetun ISO 9001:n kanssa.

ISO 14001 on tärkeä välietappi matkalla integroitujen hallintajärjestelmien tukeen, joka on tulossa vuoden 2024 alussa versiossa 2.0.

Toinen uusi ominaisuus versiossa 1.6 on mahdollisuus merkitä vuosikellon tehtävien (vaatimusten kalenteri-indikaattorit) toteumat. Samalla vuosikellonäkymä on laajentunut sisältämään tehtävän tilan, josta nähdään helposti onko tehtäviä jäänyt tekemättä ajallaan. Vuosikellossa tehtäviä voidaan nyt myös suodattaa vaatimuksen, standardin ja tehtävän tilan (tehty, ei tehty) mukaan.

Vuosikelloon on tuotu myös mahdollisuus suunnitella tehtäviä tuleville vuosille sekä nähdä menneiden vuosien tehtävät. Vuosikellossa ja kalenteri-indikaattoreissa näytetään kuluvan vuoden ohella kaksi edellistä ja kolme tulevaa vuotta.

Versiossa on normaaliin tapaan myös muita korjauksia ja parannuksia.

Kiwa ComplyTM -version 1.5 (2023-11-13) versiotiedote

Kiwa ComplyTM -vaatimustenhallintaohjelmistosta julkaistussa väliversiossa 1.5 on seuraavat muutokset:

 • useita virhekorjauksia varsinkin ilmoitustoiminnallisuuteen

 • muita korjauksia ja parannuksia

Kiwa Comply™ -version 1.4 (2023-10-26) versiotiedote

Kiwa Comply™ -vaatimustenhallintajärjestelmästä julkaistiin versio 1.4 torstaina 26.10. 2023. Tämä versio sisältää seuraavat muutokset

 • suomenkielisen version lisäksi käytettävissä täysin englanninkielinen versio. Palvelussa on ollut täysi tuki englanninkielelle jo useita kuukausia. Nyt koko käyttöliittymä ja sekä moduuli- että vaatimuskohtainen sisältö on käännetty englanniksi.

 • käyttäjäilmoitukset. Palveluntarjoaja voi lähettää Kiwa Comply™ -käyttäjille ilmoituksia erilaisista palvelua koskevista aiheista tai tilanteista (esim. huoltokatkoista). Käyttäjät näkevät ja pääsevät lukemaan näitä ilmoituksia uuden hälytyskellokuvakkeen takaa sovelluksen yläpalkista. Joitakin ilmoituksia lähetetään myös sähköpostilla sen varmistamiseksi, että kaikki oleelliset käyttäjät saavat nämä ilmoitukset tietoonsa.

 • joissakin harvoissa tapauksissa on raportoitu nettiselaimen käyttävän virheellisesti muotoiltua aikavyöhyketietoa. Tämä on aiheuttanut ongelmia mm. Kiwa Comply™ -palvelun käytössä. Tässä versiossa tunnistamaton aikavyöhyketieto hylätään ja käytetään oletuksena Suomen aikavyöhykettä EE(S)T.

 • selvennetty päänäkymässä olevaa versiotietoa

 • pieniä korjauksia ja parannuksia

Kiwa Comply™ version 1.4 (2023-10-26) release notes

Version 1.4 of the Kiwa Comply™ requirement management system was released on Thursday 26th of October 2023. This version includes the following changes

 • in addition to Finnish also full English version available. Kiwa Comply™ has already been English-ready for a couple of months. Now the whole user interface and both module and requirement specific content are translated to English.

 • user notifications. Service provider can notify Kiwa Comply™ users about various items or situations (e.g. service breaks) regarding the service. User’s have information of and can access these notifications with the new bell symbol in the web pages top bar. Certain notifications are also send via email to ensure they are seen by relevant users.

 • in some rare cases user’s web browser’s timezone has been reported to be incorrectly formatted causing problems in using e.g. the Kiwa Comply™ service. In this version unknown timezones are ignored and Finnish timezone EE(S)T is used as the default timezone.

 • clarified version info in the main view

 • minor fixes and improvements