Analytiikan suodattimet

Tässä ohjeessa käydään läpi analytiikan suodattimet.

Analytiikassa on useampi eri vaihtoehto suodattaa haluamaansa dataa näkyviin analytiikan kuvaajiin.

Huom! 
Aina suodattimen valinnan jälkee tulee klikata oikeassa yläkulmassa olevaa "Päivitä" nappulaa, jotta suodattimet aktivoituvat käyttöön.
Jokainen suodatin vaikuttaa muiden suodattimien sisällön näkymiseen.

 

AnalytiikkaImpact-2
 • Suodattimien avaaminen:
  Analytiikassa suodattimet saa näkyviin klikkaamalla "Suodattimet" tekstin päältä kuvan vasemmassa yläreunassa.
Kuva aukeaa isommaksi tästä: "Suodattimet"

"Tyyppi" suodatin:Tyyppi suod

Tyyppi suodattimella voidaan hakea automaattisesti erilaista dataa.
Tyyppi suodattimella voi suodattaa tehtävien datan näkyviin kategorioittain:
 1. "Näytä kaikki" = Kaikki data mitä organisaatiossanne on syntynyt.
 2. "Tehtävät" = Näyttää kaiken tehtäviin johtaneen datan.
 3. "Tekemättä" = Näyttää tekemättömien tehtävien datan.
 4. "Tehty" = Näyttää tehtyjen tehtävien datan.
 5. "Erääntyneet" = Näyttää erääntyneiden tehtävien datan.

Aikayksikkö

           • "Aikayksikkö" suodatin:

            Aikayksikkö suodattimella voit valikoida aikavälin, jolla kuvaajat toimivat.
            Esimerkiksi: Aikayksikkö on valittu kuukausi niin kuvaajat näyttävät kuukauden välein datan.
 • "Aikaväli" suodatin:

  Aikaväli
 • Aikaväli suodattimella määritetään se aikaväli miltä halutaan tarkastella dataa. Voit myös valikoida itse päivämäärät aikavälille.
  Esimerkiksi: Valittuna on viimeiset 30 päivää.
  Data mikä kuvaajissa näkyy on siis syntynyt viimeisen 30 päivän sisään.
 • "Valitse kohde" ja "Valitse pohja" suodattimet:

  "Valitse kohde" suodattimella voit valikoida kohteen minkä alle tehtyjen havaintojen ja työkalujen datan haluat nähdä. 
  "Valitse pohja" suodattimella voit valikoida vain tietystä työkalusta syntyneen datan näkyville
Kohde+Pohja
 • "Ryhmät", "Rivit" ja "Kentät" suodattimet:
  Ryhmät, Rivit ja Kentät suodattimet vaikuttavat toisiinsa vahvasti.
  • Ryhmät koskevat Tarkastuslistassa ja Päivitettävässä tarkastus listassa olevia tarkastettavia ryhmiä. Voit suodattaa tästä vain tietyn tarkastettavan ryhmän dataa.
  • Rivit suodatin koskevat Tarkastuslistassa ja Päivitettävässä tarkastus listassa olevia tarkastettavia kohteita ryhmien alla.
   Ryhmä suodatin vaikuttaa tään suodattimen sisällä olevan datan näkyvyyteen.
  • Kentät ovat komponenttien nimiä, mitä olette käyttäneet työkalun luomisessa.


Ryhmät_Rivit_KentätHuom!
Kun valikoitte Ryhmiin jotain niin Rivit suodattimen sisältö päivittyy oikeassa yläkulmassa olevaa "Päivitä" nappulaa klikkaamalla.

Samalla tavalla toimii myös Kentät suodatin.
Eli valikoimalla Rivit suodattimeen jotain ja klikkaamalla päivitä niin Kentät suodattimen sisältö päivittyy.

 • "Arvot" suodatin:

  Arvot suodattimen sisältö koostuu niistä tiedoista mitä erilaisille lomakkeillatai tarkastuslistoilla näitä täyttäneet henkilöt ovat antaneet. 
  Arvot suodattimessa on mahdollista käyttää useampaa arvoa.
  Suodattimen vieressä oleva Ja/Tai merkintä vaikuttaa suodattimen toimintaan ja datan näkyvyyteen.
  Esimerkki: Kun valikoitte Arvot suodattimeen kaksi (2) erilaista arvoa.
  Mikäli käytätte JA valintaa suodattimessa niin tällöin molempien arvojen tulee olla täytettynä samassa työkalussa, jotta data näkyy.
  Mikäli käytätte TAI valintaa suodattimessa niin tällöin dataa tulee näkyviin, kun jompikumpi valituista arvoista on syötetty lomakkeelle tai tarkastuslistaan.
  Huom!
  Kun valikoitte Kentät suodattimeen jotain niin Arvot suodattimen sisältö päivittyy oikeassa yläkulmassa olevaa "Päivitä" nappulaa klikkaamalla.
 • Muut suodattimet:

  MuutSuodattimet
  • Otsikkokentät = Tällä pystyt suodattamaan sitä dataan niistä lomakkeista tai tarkistuslistasta, joiden "Kuvaus" kenttään on kirjoitettu dataa.
  • Tekijä = Voidaan suodattaa jonkun tietyn henkilön tekemä data.
  • Vastuutetut käyttäjät = Voidaan hakea tehtävään vastuutetun henkilön nimellä se data, jota hänelle vastuutetuissa tehtävissä on.
  • Korjaaja = Käyttäjä, joka on kuitannut tehtävän tehdyksi.
  • Havainnon ID = Havainnon ID, joka on syntynyt lomakkeen täytön tai tarkistuslistan täytön yhteydessä.
  • Dokumentin ID = Täytetyn lomakkeen tai tarkistuslistan ID, joka löytyy dokumentit sivulta.
  • Tunnisteet = Ne tunnisteet, joita on kirjattu tarkistuslistassa olevaan "Tunnisteet" kenttään.
  • Urakoitsija = Urakoitsija yritys ja hänen tiedoissaan oleva data.
 • Tunti raportointiin liittyvät suodattimet:

  • Käyttäjä = Käyttäjä, johon tunnit on kohdistettu. Esimerkiksi alaisesi.
  • Kustannuspaikka = Kustannuspaikka puussa määritelty kohde. Tälle kohteelle kirjataan työtunnit tunti raportoinnissa, jotta voidaan laskea tapaturma taajuuksia.
  • Työtunnit =Valikoidaan mitä työtunteja alla olevista halutaan tarkastella.
   Omat työntekijät: tuotanto (tuntia)
   Omat työntekijät: toimisto (tuntia)
   Urakoitsijat (tuntia)