Organisaatio

Ohjeessa käydään läpi toimipaikat sekä kustannuspaikat pääkäyttäjäpanelissa.

Toimipisterakenne

Toimipisterakenne /organisaatiopuu rakennetaan pääkäyttäjäpanelin kautta.

 1. Siirry etusivulla kohtaan pääkäyttäjä.
 2. Valikoi organisaatio ja toimipaikat.
 3. Mikäli organisaatiolla on jo rakenne olemassa, siirry rakenteessa kohtaan, jonka alle haluat uuden kohteen lisätä. Esimerkissä uusi kohde lisätään kohteen juuritaso alle. Painetaan juuritaso auki ja sen ollessa auki painetaan halutun ylätason kohdalta Luo.
 4. Lisää tasolle haluamasi nimi (oletuksena järjestelmä tuo valitun tason nimen + copy).
 5. Valikoi haluatko että kohde on valittavissa työkalua täyttäessä (Voidaan valita kohteeksi), sekä haluatko että kyseinen kohde on mukana analytiikan laskennessa (Mukana analytiikan laskennassa).
 6. Lopuksi paina tallenna.

toimipaikka_rakenne_fi

(klikkaamalla kuvaa aukeaa isompi Gif) 

Kohteen voi poistaa valikoimalla haluttu kohde ja painamalla Poista.

Huom!! Mikäli kohteessa on dokumentteja, tulee nämä ensin siirtää toisen kohteen alle. 

Kohdekohtainen oletusvastuuhenkilö:

Kohteelle on mahdollista määrittää oletus vastuuhenkilö. Tavoitteena on, asiakas organisaatio saa kaikki tehtävät lähtökohtaisesti aina jonkun vastuuhenkilön käsiteltäväksi. Oletus vastuuhenkilön voi määrittää yläkohteelle, jolloin oletusvastuuhenkilö tieto periytyy myös alakohteille. Oletusvastuuhenkilön voi määrittää myös yksittäiselle kohteelle. Alla muutamia huomioita ominaisuudesta 

Lomake pohjainen työkalu (esim. Turvallisuushavainto -pohja)

 • Valitaan työkalun kohteeksi X.

  • Kohteelle on määritetty pääkäyttäjä paneelissa oletusvastuuhenkilö.

 • Työkalu täytetään valmiiksi, oletusvastuuhenkilö saa siitä tehtävän automaattisesti.

  • Oletusvastuuhenkilö voi tarvittaessa vastuuttaa tehtävän eteenpäin Tehtävät-sivulla.

Tarkastuslista pohjainen työkalu (esim. Havaintokierros -pohja)

 • Valitaan työkalun kohteeksi X.

  • Kohteelle on määritetty pääkäyttäjäpaneelissa oletusvastuuhenkilö.

 • Plus (+) painikkeen takaa muodostuu havainnosta tehtävä. Vastuuhenkilö tieto tulee automaattisesti näkymään listan täyttövaiheessa.

  • Mikäli vastuuhenkilö on joku muu, käyttäjä voi vaihtaa tehtävän vastuuhenkilön tarvittaessa.

 • Työkalu täytetään valmiiksi, oletusvastuuhenkilö saa siitä tehtävän automaattisesti

  • Oletusvastuuhenkilö voi tarvittaessa vastuuttaa tehtävän eteenpäin Tehtävät sivulla, sekä lisätä tarpeen vaatiessa myös alitehtävän / tehtäviä. 

oletus_todo

Kustannuspaikkarakenne

Kustannuspaikkarakenne tehdään pääkäyttäjäpanelin kautta.

 1. Siirry pääkäyttäjäpaneliin.
 2. Valikoi organisaation alta kustannuspaikat.
 3. Valikoi minkä kohteen alle uusi kustannuspaikka luodaan.
 4. Klikkaa luo, jonka jälkeen halutun kohteen alle muodostuu uusi kohde.
 5. Nimeä kohde (automaattisesti luodaan nimi pääkohteen mukaan +Copy).
 6. Paina Tallenna.

cost_center_fin

(klikkaamalla kuvaa aukeaa isompi Gif)


Kohteen poistaminen tapahtuu valikoimalla kohteen ja painamalla poista kohteen oikealla puolella. 
Huom!! kustannuspaikan muokkaaminen / rakentaminen vaatii Tilin omistaja -oikeudet. Pääkäyttäjillä ei ole mahdollisuutta niitä muokata / rakentaa.