Tärkeää tietoa Riskimatriisista

Tehtyjen riskinarviointien yhdenmukaisuus ja matriisin rakenteen muuttaminen

Kun yrityksessäsi arvioidaan riskejä käyttämällä matriisikomponenttia, jossain kohtaa tulee eteen tilanne, että riskinarviointimatriisia halutaan päivittää. Aikaisemmin on käytetty esim. 3x3 riskinarviointimatriisia, ja nyt halutaan alkaa käyttää 5x5 matriisia.
Tälläisen muutoksen jälkeen on hyvä sisäistää, että 3x3 matriisilla arvioidut riskit eivät ole vertailukelpoisia 5x5 matriisilla arvioituihin riskeihin.

Tästä johtuen, kun muutat matriisin kokoa, näet seuraavat varoitukset:
- Tämän muutoksen myötä tietojen vertailukelpoisuus muuttuu
- Ymmärrän, että matriisin koon tai nimen muuttaminen aiheuttaa, että ennen
muutosta tallennettuja tietoja ei pysty vertailemaan tietoihin muutoksen jälkeen
analytiikassa samoissa kuvaajissa

Jos katsot analytiikassa koko yrityksen riskinarviointeja esim. monelta vuodelta ja vuoden aikana matriisin kokoa on muutettu, niin jokainen eri kokoinen matriisi piirtyy omana kuvaajanaan.
Hyvä tietää
- Matriisin koon muuttamisen lisäksi myös matriisi komponentin nimen
muuttaminen aiheuttaa, että tietojen vertailukelpoisuus muuttuu samalla
tavalla kuin matriisin koon muutos.
- Voit kuitenkin muuttaa matriisin soluja ja niiden kuvauksia (kunhan matriisin
koko ei muutu).
 *Huomaathan, että jos teet kuvaus teksteihin muutoksia, esim. muutat
kuvausta ”Alhainen” -> ”Todella alhainen”, niin tämä vaikuttaa käyttäjän
tapaan arvioida riskejä.
*Matriisin muuttaminen vaikuttaa vain muutoksen jälkeen tehtyihin
riskinarviointeihin.


Kolmiportainen riskinarviointi

Jos yrityksessäsi on käytössä kolmiportainen riskinarviointi, laadithan silloin matriisikomponentit alla kuvatulla tavalla. Tällä tavoin luotuna, analytiikassa olevat riskinarviointiin liittyvät matriisikuvaajat piirtyvät oikeaan järjestykseen, vasemmalta oikealle Riski -> Arvioitu jäännösriski -> Toteutunut jäännösriski


Vanhemmat riskinarviointikomponentit

Vanhemmat riskinarviointikomponentit ”Matriisivalinta” ja ”Matriisivalinta kertomalla”
voi edelleen käyttää olemassa olevissa riskinarviointipohjissa. Uusiin pohjiin on saatavilla vain ”Muokattava Matriisi”-komponentti, eikä uusiin pohjiin pysty enää lisäämään vanhoja riskinarviointi-komponentteja