Tapaturmaraportoinnin ohje

Tapaturmaraportointi-prosessin käyttö-ohjeet

Luo kustannuspaikka hierarkia

Pääkäyttäjä laatii kustannuspaikka hierarkian Pääkäyttäjä/Organisaatio-sivulla. Kustannuspaikka hierarkian luominen ei ole pakollista, mutta se antaa paremmat mahdollisuudet tilastoida tapaturmia.

Luo tapaturmailmoitus-pohja

Tapaturmailmoitus laaditaan, kuin mikä tahansa muukin lomake-tyyppinen työkalu. Lomakkeeseen ei ole pakko lisätä mitään kenttiä, mutta pääkäyttäjän kannattaa kuitenkin lisätä Tapaturmailmoitus-pohjaan Käyttäjä ja Kustannuspaikka-komponentit. Näiden kenttien avulla raportoija pysty kertomaan kuka vahingoittui ja mikä oli vahingoittuneen henkilön kustannuspaikka. Tämä mahdollistaa paremman tilastoinnin analytiikassa.

 

Tarkista henkilötietojen näkyvyys

Työkalussa olevan Kentän näkyvyys voi olla Yksityinen tai Julkinen. Pääkäyttäjä päättää kenttien näkyvyyden. Käyttäjä-komponentti on oletuksena yksityinen ja kaikki muut kentät ovat oletuksena julkisia. Pääkäyttäjä voi asettaa minkä tahansa kentän yksityiseksi. Yksityiset kentät eivät näy koskaan analytiikassa. Yksityisten kenttien tietoja voi katsoa Dokumentit tai Tehtävät-sivulta, tietojen katsominen lokitetaan. Yksityisten kenttien tietoja voi katsoa seuraavat henkilöt:

  • Kohteen pääkäyttäjä
  • Ilmoituksen tekijä

Syötä työtunnit

Pääkäyttäjät voivat raportoida työtunteja kustannuspaikkoihin Tuntiraportointi-välilehdellä. Pääkäyttäjä voi raportoida työtunteja kaikkiin tilissä oleviin kustannuspaikkoihin. Kaikki tilin pääkäyttäjät näkevät Tuntiraportointi-sivun, jos tilissä on Tuntiraportointi-moduuli käytössä.

 

Työntunteja voi raportoida kolmeen vakioituun kategoriaan

  • Omat työntekijät: tuotanto (tuntia)
  • Omat työntekijät: toimisto (tuntia)
  • Urakoitsijat (tuntia)

Mikäli yrityksessä ei erotella esimerkiksi tuotannon ja toimistotyöntekijöiden tunteja, voidaan kaikki tunnit raportoida esim. tuotannon alle. Mikäli tunnit raportoidaan eritellysti, voidaan analytiikan tilastoinnissa katsoa esim. tapaturmataajuuteen eri työntekijäryhmien mukaan. Mikäli kustannuspaikan alla on lisää kustannuspaikkoja, raportoidaan tunnit alimmalla mahdolliselle kustannuspaikalle.

Mikäli haluat Tuntiraportointi-sivun pois näkyvistä pääkäyttäjiltä, laita tukeen viestiä support@kiwaimpact.com

 

 

Raportoi tapaturmia

Esimies raportoi alaistensa tapaturmat, esimies luo tapaturmadokumentin ja saa täten oikeuden katsoa dokumentin henkilötietoja. Esimies eli tapaturmalomakkeen täyttäjä tarvitsee Työkalut-oikeuden. Esimies raportoi tapaturman kirjautuneena järjestelmään.

Urakoitsijat voivat raportoida tapaturmiaan myös linkin kautta, tällöin vahingoittuneen henkilötiedot näkee vain kohteen pääkäyttäjät.

Olemassa olevat asiakkaat saavat valmiin tapaturmaraportointipohjan käyttöön laittamalla viestiä support@kiwaimpact.com, uusille asiakkaille pohja lisätään käyttöönoton yhteydessä.

Tapaturmataajuus ja analytiikka

Suodata haluamasi pohjat Analytiikan Tapaturmat-välilehdellä, mitä olet käyttänyt tapaturmien raportoimiseen. Voit ottaa halutessasi lukuihin myös mukaan esim. turvallisuushavainnot ja katsoa miten turvallisuushavaintojen ja tapaturmien määrät vertautuvat keskenään.

Analytiikan Tapaturma-välilehdellä näet

  • Syntyneiden tapaturmien määrään ajan suhteen
  • Tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden
  • Tapaturmien määrä luokittain