Tehtävän käsittely

Videoilla ja ohjeessa käydään läpi tehtävän käsittely ja sen osa-alueet.

Havainnon tila

Havainnon tila kohdassa voidaan määrittää havainnolle vastuuhenkilö, takaraja sekä kuitata tehtävä havainto käsitellyksi.


Havainto voidaan merkitä valmiiksi klikkaamalla
kohtaa "Tekemättä" ja  avautuvasta valikosta painamalla "Merkitse valmiiksi".
Havaintoa ei voi merkitä valmiiksi, mikäli kaikkia pakollisia "Käsittely" kohdan komponentteja ei ole täytetty tai alitehtäviä suljettu.

 

  • Takarajan voi asettaa klikkaamalla kalenterin kuvaa ja sieltä
    valikoimalla päivämäärän.

  • Vastuuhenkilön voi valikoida tai vaihtaa klikkaamalla kentästä ja sieltä valikoimalla oikean henkilön.

 

 

 

 

 

Alkuperäinen lomake ja sen muokkaaminen

VIDEO

Havainnon käsittely

VIDEO