1. Kiwa Help Center
  2. CompetenceAdmin
  3. Instruktioner för sekreteraren och huvudanvändaren

Faktureringsreferens

Faktureringsreferens Ella

Sekreteraren kan lägga till en faktureringsreferens när han / hon skapar ett evenemang eller utbildningskoder online. Alla fakturerbara tjänster med denna referens är separerade av utbildningsprogram -> Partnerfaktura.

Tidigare fakturan fick till exempel 100 certifikat- och registreringsavgifter och fakturan anlände till partnerns huvudkontor. När en partner behandlade fakturor var det svårt att till exempel fördela kostnaderna på olika kostnadsställen. Med hjälp av faktureringsreferensen kan partnern skilja mellan olika kostnadsställen, till exempel genom att skriva önskat kostnadsställe som faktureringsreferens.

VIKTIGA ANTECKNINGAR

  • Faktureringsreferensen är ett textfält med en rad.
  • Varje partner kan använda det ytterligare faktureringsreferensinformationsfältet som de vill. En partner kan använda fasta referenser som "HELSINGFORS" och "ÅBO" och använda denna referens för att differentiera certifikat / registreringsavgifter för sina egna kostnadsställen. En annan partner kan hänvisa till "Kund XXXX" så att de kan redovisa kostnader i sitt eget ekonomistyrningsprogram, även för ett specifikt projekt / kund.
  • På fakturan kommer det att ha varje produkt och referenspar på sin egen rad.
  • Faktureringsreferensinformation är valfri.
Hittade du svaret?