Sammankoppling av kursprestationer med personbeteckning

Med hjälp av personbeteckningen sammankopplar man användarens kursavslutningar till användaren. Det är mycket viktigt att utbildningscentret matar in tillfällenas deltagare genom att använda personbeteckning för att identifiera användaren

Personbeteckning efterfrågas i följande inmatningsskeden:

När kursdeltagare påbörjar webbutbildningen
När utbildningscentrets sekreterare/utbildare matar in närutbildningens
deltagarinformation
 

I fall man inte kan använda personbeteckning

Om personen inte har personbeteckning eller man inte kan använda den, kan man
istället använda födelsetid. I det här fallet måste användarens e-postadress vara den samma som man tidigare använt.
 

I korthet

 
Personbeteckningen är det enda säkra sättet att sammankoppla prestationer.
Prestationer sammankopplas alltid med rätt användare om det i inmatningsskedet har
använts personbeteckning.
Om man har använt födelsetid istället för personbeteckning, bör e-postadressen och
födelsetiden vara samma som de i användarens existerande information, så att
prestationerna sammankopplas med den existerande användaren.