Ilmoitukset ja niiden hallinta

Tässä ohjeessa käydään läpi Impactin ilmoitukset ja niiden hallinta pääkäyttäjä-sivulta.

Ilmoitukset tulevat aina käyttäjälle sähköpostiin. Koska ilmoitukset tulevat tapahtumista sähköpostiviesteinä käyttäjille, on hyvä varmistaa sujuvan käytön takaamiseksi, että @kiwaimpact.com päätteiset viestit löytävät käyttäjille perille.

Sähköposti-ilmoituksesta pääset klikkaamaan itsesi Impactiin ja tarkastelemaan suoraa kyseistä dokumenttia, tehtävää tai käyttöturvallisuustiedotetta. Mikäli painike sähköpostissa ei toimi, voit kopioida linkin sähköpostin lopusta suoraan selaimeesi, jolloin se toimii normaalisti.

Ohjeen käyttäjäkohtaiseen omien ilmoitusten hallintaan löydät Oma Profiili -ohjeesta.

Ilmoitukset

Alle on listattu kaikki Impactista lähtevät ilmoitukset ja tilanteet, jolloin ne lähtevät eri käyttäjille.

 

Viikkomuistutus - sinulle vastuutetut tehtävät

Tämä ilmoitus lähtee joka viikon maanantai käyttäjille, kun heille on vastuutettuja tekemättömiä tehtäviä. Ilmoituksessa näkyy seuraavat tiedot kyseisistä tehtävistä:

 • tehtävän oma havainto-ID, jolla tehtävän löytää Impactista,

 • koska kyseinen tehtävä on luotu,

 • kohde, johon tehtävä on luotu,

 • työkalun nimi, jota on tehtävän luomiseen käytetty,

 • tehtävän kuvaus,

 • tehtävälle määritetty vastuuhenkilö,

 • sekä tehtävälle asetettu takaraja, jos sellainen on.

 

Viikkomuistutus - vastuukohteesi tehtävät

Tämä ilmoitus lähtee joka viikon maanantai käyttäjille, joiden vastuu kohteissa on tekemättömiä tehtäviä. Ilmoituksessa näkyy seuraavat tiedot kyseisistä tehtävistä:

 • tehtävän oma havainto-ID, jolla tehtävän löytää Impactista,

 • koska kyseinen tehtävä on luotu,

 • kohde, johon tehtävä on luotu,

 • työkalun nimi, jota on tehtävän luomiseen käytetty,

 • tehtävän kuvaus,

 • tehtävälle määritetty vastuuhenkilö,

 • sekä tehtävälle asetettu takaraja, jos sellainen on.

 

Viikkomuistutus - vastuukohteesi koulutukset

Tämä ilmoitus lähtee joka viikon maanantai käyttäjille, joiden vastuualueilla on määrättyjä koulutuksia. Ilmoituksessa näkyy seuraavat tiedot koulutuksista:

 • käyttäjän nimi, jolle koulutus on asetettu,

 • koulutuksen nimi,

 • koulutuksen tila,

 • mihin asti koulutus on voimassa,

 • sekä mihin mennessä kyseinen koulutus tulee käyttäjän suorittaa.

 

Sinulle on vastuutettu tehtävä

Tämä ilmoitus lähtee käyttäjille aina, kun heille on vastuutettu uusia tehtäviä. Ilmoituksessa näkyy seuraavat tiedot ilmoituksen tehtävistä:

 • koska kyseinen tehtävä on luotu,

 • kohde, johon tehtävä on luotu,

 • työkalun nimi, jota on tehtävän luomiseen käytetty,

 • tehtävän kuvaus,

 • tehtävälle määritetty vastuuhenkilö,

 • sekä tehtävälle asetettu takaraja, jos sellainen on.

 

Kemikaali lisätty

Tämä ilmoitus lähtee aina kun uusi kemikaali lisätään tiliin johonkin kohteeseen. Ilmoitus lähtee käyttäjille, joilla on pääkäyttäjä- ja/tai kemikaalien hallinta -oikeus kyseiseen kohteeseen, johon kemikaali on lisätty.

 

Käyttöturvallisuustiedote päivittynyt

Tämä ilmoitus lähtee aina kun käyttöturvallisuustiedote päivittyy tilissä käytössä olevalle kemikaalille. Ilmoitus lähtee käyttäjälle, jolla on pääkäyttäjä- ja/tai kemikaalien hallinta -oikeus kyseiseen kohteeseen, jossa kemikaali on.

 

Uusi dokumentti on luotu vastuualueellasi

Tämä Ilmoitus lähtee aina käyttäjille, kun heidän vastuualueelleen luodaan uusi dokumentti. Erikoistapauksena tätä ilmoitusta voidaan muokata myös dokumenttikohtaisesti päälle ja pois.

 

Ilmoitusten hallinta pääkäyttäjä-sivulla

Voit hallita pääkäyttäjäsivulta Ilmoitukset-välilehdeltä kaikkia yllä mainittuja ilmoituksia organisaatio- ja käyttäjäkohtaisesti. Seuraavaksi on käyty läpi organisaatio- ja käyttäjäkohtaisten asetusten muokkaaminen ja niiden vaikutukset.

 

Organisaation vakioasetukset

Organisaation vakioasetuksia pääsee muokkaamaan vain tilin omistajat. Näissä asetuksissa pystytään muokkaamaan ilmoituksista kahta asiaa, jotka on käyty alla läpi. Nämä asetukset ovat toisistaan riippumattomia, joten organisaation vakioasetuksista pystyy räätälöimään ilmoitukset juuri sopiviksi yksittäisille käyttäjille ja organisaatiolle kokonaisuudessaan.

 

Lähetä ilmoitus

Tämä valinta määrittää oletusasetuksena lähteekö organisaatiossa kyseistä kohdasta aiemmin läpikäydyn mukainen ilmoitus vai ei. Kun kohta on valittuna, ilmoitus lähtee ja kun kohdassa ei ole merkintää ilmoitusta ei lähde käyttäjille.

 

Käyttäjä voi muokata

Tällä valinnalla voidaan mahdollistaa käyttäjän omien ilmoitusten muokkaaminen itsenäisesti oman profiilinsa kautta. Organisaation vakioasetuksien Lähetä ilmoitus -valinnat ovat pohjana lähtökohtaisesti käyttäjien ilmoituksille omassa profiilissa.

 

Käyttäjäkohtaiset ilmoitusasetukset

Tilin omistajat pystyvät täältä muokkaamaan käyttäjäkohtaisesti käyttäjien ilmoitusasetuksia. Ilmoitusten muokkaaminen toimii seuraavasti.

 

 1. Valitse haluamasi käyttäjä käyttäjälistauksesta.

 2. Valitse haluamasi ilmoituksen kohdalta ilmoitus päälle tai pois käyttäjältä.