Riskinarvioinnin analytiikka

analytiikkaosio mahdollistaa yrityksen riskitasojen ja riskien seurannan visuaalisten matriisien avulla

  • Yrityksen riskien kokonaisseuranta (yritystaso, yksikkötaso, osastotaso, työtaso, jne.)

  • Riskien kokonaismäärän ja riskiarvojen keskiarvon seuranta

  • Jäännösriskien kokonaismäärän ja riskiarvojen keskiarvon seuranta

  • Matriisikuvaajan kautta tiettyihin riskeihin sukeltaminen

    Katso tarkempi kuvaus uuden riskianalytiikan ominaisuuksista videolta : https://www.loom.com/share/a425f8e83ccd4731add0e1416778d23e