Muokattava Matriisi

Ohjeessa käydään läpi muokattavan matriisin käyttö työkalussa

 

Näin lisäät muokattavan matriisin työkaluun : 

 1. Siirry työkalueditoriin Pääkäyttäjä ->Työkalut 
 2. Mikäli olet tekemässä uutta työkalua , valitse "Uusi työkalu+"
 3. Mikäli olet lisäämässä matriisia olemassa olevaan työkaluun, etsi haluttu työkalu listasta ja klikkaa sitä
 4. Raahaa kohdasta "Käytettävissä olevat komponentit" komponentti "Muokattava matriisi-lähtötilanne" haluttuun kohtaan työkalussa. 
 5. Voit myös tämän jälkeen lisätä komponentin muokattava matriisi-Vertaa komponentin työkaluun

 

Muokattavan matriisin muokkaaminen : 

 1. Lisättyäsi Muokattava matriisin työkaluun, pääset muokkaamaan sitä klikkaamalla komponenttia  mat1
 2. klikattuasi komponenttia , aukeaa komponentin muokkausnäkymämat2
 3. pääset lisäämään  rivejä ja sarakkeita painamalla "+" merkkiä mat3
 4. Voit poistaa rivin / sarakkeen painamalla punaisella olevaa poistomerkkiämat4
 5. Voit muokata rivin otsikkotekstiä klikkaamalla tekstiä mat5
 6. Voit muuttaa solun tekstiä, numeroarvoa sekä väriä klikkaamalla haluttua solua . Voit myös lisätä kuvauksen riskistä tueksi työkalua täyttävälle (esimerkiksi numerolle 1 :harvemmin kuin kerran viidessä vuodessa).mat6mat7
 7. Värivalikossa klikkaamalla "väri" kohdan vierssä olevaa värikuvaketta, pääset valikoimaan vapaasti myös halutun värin mat8

muokattava matriisi -vertaa
 1. Lisättyäsi Muokattava matriisi -komponentin, voit myös lisätä "Muokattava matriisi-vertaa" komponentin. 
 2. Lisättyäsi "Muokattava Matriisi- Vertaa" komponentti haluttuun kohtaan työkalussa, tulee se linkittää
 3. Klikkaa "muokattava matriisi-Vertaa" komponenttia
 4. Valitse mihin matriisiin komponentti linkitetään klikkaamalla "linkitetty komponentti" kohtaa, ja valikoi haluttu matriisimat9
 5. Paina tallenna

Erityisesti jäännösriskien arviointia helpottamaan Impactiin on rakennettu Muokattava matriisi - Vertaa -komponentti.

Kyseinen komponentti mahdollistaa jo kertaalleen rakennetun Muokattavan matriisin hyödyntämisen pohjatietona.

Muokattava matriisi - Vertaa -komponentti kopioi siis jo luodun matriisin eikä sitä tarvitse rakentaa uudestaan. Samoin mahdolliset matriisin muokkaukset tarvitsee jatkossa tehdä vain yhteen matriisiin, joka helpottaa hallinnointityötä. Muokattava matriisi - Vertaa komponentti toimii myös Analytiikassa matriisien liittävänä tekijänä, jolloin pystyt helposti vertaamaan esimerkiksi alkuperäistä riskitasoa jäännösriskien tasoon.


Huomiona, että Muokattava matriisi - Vertaa -komponentin pystyy liittämään työkalupohjaan vasta, kun pohjassa on ainakin yksi Muokattava matriisi - Lähtötilanne -komponentti.

Tärkeää tietoa muokattavasta matriisista : https://help.kiwasupport.com/impact/t%C3%A4rke%C3%A4%C3%A4-tietoa-muokattavasta-matriisista