Työkalujen rakentaminen

Alla olevassa ohjeessa käydään läpi työkalujen yleiset asetukset, ominaisuudet ja rakentaminen

Yleiset työkalujen ominaisuudet

Työkalua luodessa voidaan työkalulle tehdä useampi asetus : 
  • Yksityinen / Julkinen: Määrittää onko työkalu kaikkien nähtävillä

 

  • Tarkastuslista on lista tarkastettavista asioista esimerkiksi 5S- tarkastukset, Elmeri+ ja muihin vastaaviin työkohdetta tai työvälinettä koskeviin tarkastuksiin.
  • Päivitettävä tarkastuslista  eroaa normaalista tarkastuslistasta vain sen päivittyvyyden osalta.
    Päivitettävää tarkastuslistaa voi jatkaa vaikka se on kerran lähetetty valmiiksi. Näin siitä syntyy versiot dokumentit sivulle.
  • Lomake Lomake on pohja jota käytetään esimerkiksi kyselyissä, läheltä piti ilmoituksissa tai muissa vastaavissa ilmoituksissa / kyselyissä. Lomake voidaan myös täyttää linkin kautta tehtynä. 

Lukittu / ei lukittu vain tilin omistajat voi muokata työkalua mikäli se on lukittu

Vie aina käsittelyyn (Ainoastaan lomake) Muodostaa aina täytetystä lomakkeesta tehtävän

Palautteenanto päälle  (Ainoastaan lomake) Mikäli asetus on kytketty päälle, voidaan lomakkeen täyttäjälle lähettää käsittelyvaiheessa palautetta (mikäli kirjautunut käyttäjä on sen täyttänyt / täyttövaiheessa on syötetty sähköposti)

Näin luot Tarkastuslistan ja Päivitettävän Tarkastuslistan

Lomakkeen rakentaminen