Kemikaalirekisterin yleisnäkymä

Tässä ohjeessa on käyty läpi kemikaalirekisteri yleisesti läpi ja esitelty mitä ominaisuuksia kemikaalirekisteristä löytyy.

Tarkemmat ohjeet ominaisuuksien käytöstä löydät erillisistä ohjeista:

Kemikaalien lisääminen ja hallinta

Yksittäisen kemikaalin QR-koodi

Kemikaalien tunnisteet

Kemikaalin riskinarvioinnit

Kemikaalirekisterin yleisnäkymä 

Kemikaalirekisterin päänäkymässä on listattuna yrityksen kemikaalit. Jokaiselle käyttäjälle näkyvät listauksessa ne kemikaalit, jotka ovat käytössä niissä kohteissa, johon sinulla on kemikaalit-oikeus.  

Listauksessa kemikaaleista on näkyvillä seuraavat tiedot: 

 • kemikaalin nimi, 
 • valmistaja, 
 • kemikaalin vaaramerkit, 
 • käyttöturvallisuustiedotteen julkaisupäivämäärä, 
 • riskiarvioinnin tila, 
 • tunnisteet (mikäli organisaatiolla on tunnisteita käytössä). 

Kohdasta Luo kemikaalilista voi luoda listauksen kaikista kemikaaleista, jotka ovat kemikaalirekisterin listauksessa. 

Kemikaaleja voi etsiä listauksesta Etsi-toiminnon avulla. Etsi-toiminnolla pystyy hakemaan kemikaaleja nimen ja valmistajan perusteella. Kemikaalien etsimisessä voi käyttää apuna erilaisia suodattimia. Suodattimet saa näkyviin Suodattimet-painikkeesta. 

Kemikaalirekisterin suodattimet 

 • Kohde-suodattimen avulla voi suodattaa näkyviin tietyn kohteen/tiettyjen kohteiden kemikaalit. 
 • Vaaramerkinnät-suodattimen avulla voi suodattaa näkyviin tietyn vaaramerkinnän/tietyt vaaramerkinnät omaat kemikaalit. 
 • Vaaralausekkeet-suodattimen avulla voi suodattaa näkyviin tietyn vaaralausekkeen/tietyt vaaralausekkeet omaat kemikaalit. 
 • Tunnisteet-suodattimen avulla voidaan suodattaa kemikaaleja yrityksen tunnisteiden avulla, mikäli tunnisteet ovat yrityksen käytössä. 
 • Riskinarvioinnin tila -suodattimen avulla voi suodattaa kemikaaleja riskiarvioinnin tilan perusteella; tekemättä, tehty, erääntyneet. 

Lisäksi kemikaaleja voidaan suodattaa valinnan Näytä kemikaalit ilman tunnisteita avulla. Valinnan ollessa päällä, haku näyttää kemikaalit, joilla ei ole tunnisteita. 

Kemikaalikohtainen näkymä 

Kemikaalikohtaisesta näkymästä pääset näkemään kemikaalin pikaohjeen, käyttöön liittyviä tietoja (kuten varastomäärät ja vuosittainen käyttö), riskiarvioinnit ja tunnisteet. 

Pikaohje 

Pikaohje-välilehdeltä löydät seuraavat käyttöturvallisuustiedotteen sisällöt helposti: 

 • käyttöturvallisuustiedotteen kohdat: 2.3, 4, 5, 6 ja 8.2, 
 • OEL-tieto, 
 • vaaraluokitus & kuvaukset, 
 • H-lauseet & kuvaukset, 
 • P-lauseet & kuvaukset, 
 • ensiavun yhteystiedot, 
 • toimittajan tiedot. 

Lisäksi pikaohjevälilehdeltä pääsee lukemaan kemikaalin koko käyttöturvallisuustiedotteen, tulostamaan pikaohjeen ja etiketin, sekä luomaan kemikaalille QR-koodin klikkaamalla painikkeita vasemmalla. 

Kemikaalin QR-koodin luomiseen on erillinen ohje

Käyttö 

Käyttövälilehdeltä voit nähdä kemikaalin yrityskohtaisia käyttötietoja, sekä muokata niitä. Ohjeet kemikaalikohtaisten tietojen muokkaamiseen ja kemikaalien hallintaan löydät erillistä ohjeesta. 

Riskiarviointi 

Riskiarviointivälilehdeltä löytyvät kaikki kemikaalille tehdyt riskiarvioinnit listattuna. Listauksessa riskiarvioinnista näkyvät seuraavat tiedot: 

 • ID, 
 • käyttötarkoitus,  
 • kohde, jossa kemikaali on käytössä, 
 • riskiarvioinnin osien terveys, ympäristö ja tulipalo arvot, jotka on värikoodattu, 
 • muokkaajan nimi 
 • ja riskiarvioinnin tekopäivämäärä. 

Listausta voi järjestää käytön, riskiarvioinnin eri osa-alueiden, muokkaajan tai tekopäivämäärän mukaan. Järjestäminen tapahtuu klikkaamalla haluamaansa filtteriä.  

Välilehdeltä pääsee myös tekemään uuden riskiarvioinnin kemikaalille. Löydät tarkemmat ohjeet kemikaalin riskiarvioinnin tekoon erillisestä ohjeesta.

Tunnisteet 

Tunnisteet välilehdeltä voi nähdä kemikaalin tunnisteet ja hallinnoida niitä. Tarkemmat ohjeet tunnisteiden lisäämiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen löydät erillisestä ohjeesta.